Padew Narodowa: Nowy odbiorca odpadów komunalnych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jak dodaje wójt gminy nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2015 r. jest dostarczany właścicielom nieruchomości przez nowego wykonawcę, ponadto harmonogram ten można otrzymać w Urzędzie Gminy.
(Tomasz Łępa)
Również w wyniku porozumienia między MZK Stalowa Wola a firmą A.S.A. Tarnobrzeg uniknięto zamieszania związanego ze zbieraniem pojemników przez jedną firmę i rozstawianiem nowych koszy na śmieci przez nowego wykonawcę – tłumaczy wójt gminy.

Od stycznia odpady komunalne z terenu gminy Padew Narodowa są odbierane przez firmę A.S.A Tarnobrzeg Sp. z o.o. Podmiot ten został wybrany w drodze przetargu. Zmiana podmiotu odbierającego odpady komunalne nie niesie za sobą zmian bezpośrednio dotykających mieszkańców. Mówi wójt gminy Padew Narodowa, Robert Pluta.