Padew Narodowa: Nie będzie wzrostu podatku.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Podczas VI sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej podjęto uchwały w sprawie wysokości ceny za wodę i ścieki, jakie obowiązywać będą w roku przyszłym oraz uchwały podatkowe. Radni dokonali obniżenia stawki średniej ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego z kwoty 53,75 zł do kwoty 45,60 zł. Podatkiem tym objęte są grunty rolne z hektara przeliczeniowego z wyłączeniem gruntów klasy V,VI, grunty zadrzewione, zakrzaczone – nieużytki oraz grunty pozostałe poniżej hektara przeliczeniowego i fizycznego.
W podatku od nieruchomości Rada Gminy również dokonała obniżenia stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów. Stawki te w większości pozostają na takim samym poziomie, co w roku bieżącym. Radni Gminy Padew Narodowa jako jedyni w powiecie dokonali zwolnienia mieszkańców z podatku od domu. W podatku od środków transportowych Rada Gminy dokonała obniżenia stawek podatku obowiązującego na dany rok podatkowy ogłoszonych przez Ministra Finansów.
Cena za wodę (m3) netto to 2,54 zł, a ścieki 3,21 zł. Łącznie woda + ścieki netto 5,75 zł. Jeżeli chodzi o opłaty stałe (abonamentowe) – w gminie Padew – l abonament za licznik dla wody i ścieków wynosi netto 1,85 zł miesięcznie.
(Tomasz Łępa)