Padew Narodowa: Gmina wspiera stowarzyszenia.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Zgodnie z podpisanymi umowami do stowarzyszeń trafią środki finansowe w łącznej wysokości 12 600,00 zł, a całkowita wartość tych projektów to kwota 28 817,00 zł.
(Tomasz Łępa)
Gmina Padew Narodowa przekazała stowarzyszeniom umowy na dofinansowanie czterech projektów.
Umowy te są efektem rozstrzygnięcia przez komisję konkursu ofert na realizację zadań publicznych skierowanych do dzieci i młodzieży.
Mówi skarbnik gminy Padew Narodowa Joanna Mycek: