Padew Narodowa: Odtworzenie posterunku Policji.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Tomasz Łępa

mina Padew Narodowa poczyniła starania dotyczące odtworzenia posterunku Policji w swojej gminie, który w 2012 roku został zlikwidowany. Jego przywrócenie przełoży się  na poprawę bezpieczeństwa publicznego, o co od lat zabiegał i jest przekonany wójt gminy Robert Pluta. Jak zaznacza dzięki wspólnym działaniom i zaangażowaniu tym razem uda się osiągnąć zamierzony cel, dodaje.

Dziś, przywrócenie działalności posterunku wiązać się będzie z kosztami. Większość z nich  poniesie Komenda Główna Policji,  jednakże gmina będzie musiała sfinansować prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę posterunku , głównie chodzi tu o kwestie dokumentacyjne oraz o prace rozbiórkowo porządkujące teren.

Przypomnijmy, Jeszcze w 2018 roku wójt Gminy Padew Narodowa po konsultacjach z mieszkańcami oraz Radnymi Rady Gminy wystąpił z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego i Powiatowego Policji  o przywrócenie funkcjonowania Posterunku Policji w Gminie Padew Narodowa.  Dziś w związku z dynamicznym rozwojem  miejscowości oraz podniesieniem bezpieczeństwa niezbędnym jest przywrócenie funkcjonowania posterunku w Padwi Narodowej, dodaje włodarz gminy.

 

 

Tomasz Łępa