Ostrowiec Świętokrzyski: Ruszają prace przy odbudowie skarpy przy ulicy Polnej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Skarpa osunęła się przy ulicy Polnej w nocy z 18 na 19 grudnia. Ziemia zasypała znajdujące się poniżej garaże, zniszczona została jezdnia, infrastruktura ciepłownicza oraz wodno-ściekowa. Powstało głębokie na 15 i szerokie na 70 metrów osuwisko. W drodze powstała wyrwa o długości kilkunastu metrów i głębokości ok. 10 metrów. W miejscu osunięcia się ziemi pod jezdnią znajdował się niezaznaczony na współczesnych planach przepust.
W ramach prac zaplanowana jest odbudowa skarpy wraz z konstrukcją, która zabezpieczy zbocze przed dalszym osuwaniem się. Ponadto odbudowany zostanie fragment ulicy Polnej, który został zniszczony przez osunięcie się skarpy. Powstanie jezdnia wraz z chodnikami i krawężnikami oraz infrastrukturą techniczną drogi, w tym kanalizacją deszczową i sanitarną oraz siecią wodociągową, gazową, centralnego ogrzewania oraz oświetlenie uliczne.
Prace powinny zakończyć się do 16 grudnia. Koszt odbudowy to blisko 2,5 miliona złotych.