Opatów ma budżet na ten rok.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Tegoroczne dochody wyniosą 30,7 mln, wydatki będą o 2,4 mln wyższe
(Marcin Gabrek)
Najpoważniejszym budżetowym wydatkiem jest tradycyjnie oświata

Radni liczą, że poza największymi inwestycjami uda się zrealizować także mniejsze przedsięwzięcia

Najważniejsze zaplanowane zadania to budowa targowiska miejskiego i przygotowanie terenów dla inwestorów. Radni poparli budżet jednogłośnie, ale mieli wątpliwości. Mówi przewodniczący Rady Miasta Tomasz Staniek

Zaplanowano w nim inwestycje, które w przyszłości mają poprawić sytuację gospodarczą gminy. Ale ten rok ma być czasem oszczędności – zapowiada burmistrz Andrzej Chaniecki