Opatów: Spotkanie 'Niepokonanych'.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Dominik Siatrak

Początek spotkania o godz.16.00.
Powołane do życia w lipcu ubiegłego roku Stowarzyszenie 'NIEPOKONANI 2012”inicjuje powstanie 379 powiatowych 'społeczności NIEPOKONANYCH”. Ta oddolna i spontaniczna inicjatywa ma na celu konsolidację lokalnych środowisk osób pokrzywdzonych przez instytucje państwa, w tym: aparat skarbowy, celny, ZUS, prokuraturę i sądy. Do końca 2013 roku powołane zostanie minimum połowa z planowanych 379 lokalnych społeczności NIEPOKONANYCH. Pierwsza powiatowa konwencja odbyła się 25 października ubiegłego roku w Kaliszu.
Założycielami Stowarzyszenia są pomysłodawcy ruchu społecznego Niepokonani (www.niepokonani2012.pl). Połączył ich program Polsatu 'Państwo w Państwie”. Dzięki kongresowi który odbył się 31 maja 2012 roku w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie oraz relacjom w mediach ich sprawy poznała cała Polska. W reakcji na ich działania, zaczęli zgłaszać się kolejni przedsiębiorcy niszczeni przez urzędników różnych instytucji.
To, co wydarzyło się 31 maja w Sali Kongresowej a także w przeciągu kilku po nim następujących tygodni, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Niestety, choć brzmi to dość nietypowo, wysoka frekwencja podczas kongresu oraz stale rosnąca liczba zgłoszeń nadużycia władzy w stosunku do obywateli naszego kraju, nie jest ani powodem do zadowolenia ani synonimem naszego sukcesu. Jest to, niestety, wyraz porażki instytucji Państwa Polskiego, które na skutek błędów lub pomyłek popełnianych przez jego funkcjonariuszy, doprowadziło do wyrzucenia poza nawias życia społecznego dziesiątki tysięcy niewinnych ludzi – powiedział Marcin Kołodziejczyk, jeden z założycieli i rzecznik ruchu.
Wiemy, że dotarliśmy zaledwie do nieznacznego odsetka tych, którzy zostali poturbowani przez agendy naszego państwa, dlatego ruszamy w teren, bo w odróżnieniu od polityków przyspawanych do swoich warszawskich foteli, zamierzamy wysłuchać każdej z tysięcy dramatycznych historii ruiny jaką zgotowały swoim obywatelom instytucje Państwa Polskiego – powiedział Jerzy Książek, jeden z członków-założycieli Stowarzyszenia 'NIEPOKONANI 2012”.
Pierwsze sesje powiatowych 'społeczności NIEPOKONANYCH” odbyły się w Kaliszu i Turku w dniach 25 i 26 października 2012r. Od tego czasu założyciele Ruchu Społecznego spotkali się już z tysiącami poszkodowanych w Jarocinie, Wieluniu, Chorzowie, Koluszkach, Ostrołęce, Radomiu, Trójmieście, Koszalinie, Bydgoszczy, Białymstoku, Wrocławiu, Opolu, Rzeszowie i wielu innych miejscowościach.
Te spotkaniach z ludźmi pokrzywdzonymi przez funkcjonariuszy państwowych, w których miałem przywilej uczestniczyć, zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Nie sądziłem, że skala niegodziwości i instytucjonalnej pogardy dla obywateli jest tak duża! – powiedział Krzysztof Stańko, członek-założyciel Stowarzyszenia 'NIEPOKONANI 2012”, przedsiębiorca z ziemi opolskiej, który został bezpodstawnie oskarżony i niesłusznie przetrzymywany w areszcie przez 27 miesięcy.
Od wiosny bieżącego roku Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012 rozpoczęło wydawanie miesięcznika 'Raptularz NIEPOKONANI 2012” (raptularz.net) a także było patronem filmu 'Układ Zamknięty”, opowiadającego historię przedsiębiorców zniszczonych na skutek zmowy funkcjonariuszy państwowych.
Cele stowarzyszenia zdefiniowane zostały we wstępnych wnioskach pokongresowych opublikowanych na stronie www.niepokonani2012.pl, które określają najbliższe zamierzenia, cele i kierunki działalności Stowarzyszenia:
Najbliższe zamierzenia – to wstępne opracowanie rejestru skarg złożonych przez uczestników kongresu, które na ogół dotyczą zarzutów ferowanych przez prokuraturę na podstawie fałszywych dokumentów, niepotwierdzonych domniemań, pomówień i insynuacji, a także przypadków korzystania przez aparat skarbowy, urzędy celne, ZUS i urzędników państwowych z udzielonego im przywileju bezkarności, w okolicznościach świadomego podejmowania błędnych decyzji. Zawartość rejestru zostanie poddana prawniczej weryfikacji w kancelariach adwokackich. Upublicznienie rejestru w formie wydawniczej, będzie przedmiotem rozważania.
Cel główny ruchu – chcemy, aby obywatel jako osoba fizyczna lub przedsiębiorca, który stał się ofiarą prokuratorsko-sądowych albo urzędniczych błędów lub pomyłek w okresie 23 lat transformacji ustrojowych, doczekał się zadośćuczynienia ze strony Państwa Polskiego.
Kierunek działań ruchu – to systematyczne poszerzanie poparcia społecznego. Główna inicjatywa w tym zakresie będzie zmierzała w okresie najbliższych dwóch lat do zaktywizowania społeczno-politycznych nurtów reformatorskich i wywodzących się z nich kandydatów, aspirujących do udziału w najbliższych wyborach.
Cel zawsze jest ten sam:

Pierwsze w regionie spotkanie społeczności 'Niepokonanych' odbędzie się w piatek 21.06.2013 r. w Opatowskim Ośrodku Kultury.
Mówi założyciel i lider stowarzyszenia 'Niepokonani 2012' Jerzy Książek: