Opatów: Nowe pomysły na stary szpital

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Podobne oddziały mają powstać w kilku miejscach województwa.
(Marcin Gabrek)
Jest także pomysł na otwarcie w szpitalu oddziału prowadzonego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii:

W starym budynku szpitala w Opatowie powstanie dom dziennego pobytu Senior Wigor i placówka opiekuńczo-wychowawcza. To pomysł na zagospodarowanie budynku, po wybudowaniu nowego pawilonu dla potrzeb szpitala.
Mówi marszałek województwa Adam Jarubas: