Obrazów: Nagroda za udane wakacje.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Współorganizatorami konkursu były Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
(Marcin Gabrek)
Organizatorzy zapewniają dzieciom nie tylko zabawę. Mówi Renata Stachowicz – Sokół ze Związku Młodzieży Wiejskiej

Szkoła Podstawowa w Kleczanowie w gminie Obrazów uzyskała trzecią nagrodę w konkursie 'Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje'.
Mówi Anna Zielińska-Brudek z wydziału ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji