Obrazów: Gimnazjaliści najlepsi w województwie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Uczniowie Gimnazjum w Obrazowie zwyciężyli w VII edycji 'Wojewódzkiego przeglądu małych form teatralnych”. Konkurs dotyczył tematyki bezpiecznego zachowania się na drogach, promowania zdrowego stylu życia oraz ukazywania alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla uczniów szkół gimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. Główną nagordę zdobyli w tym roku gimnazjaliści z Obrazowa, drugie miejsce otrzymała sekcja teatralna Staszowskiego Ośrodka Kultury.
Organizatorami konkursu były Komenda Wojewódzka Policji, Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
(Marcin Gabrek)