Nowa Dęba: Radni przyjęli plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Północ

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Próby opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla północ podejmowano już w 2006 roku, kiedy burmistrzem Nowej Dęby był Józef Czekalski. Powstały wówczas dokument nie zyskał jednak akceptacji radnych. Do prac nad planem powrócił poprzedni samorząd. Opracowanie dokumentu w obecnej formie poprzedziły konsultacje i spotkania z mieszkańcami.

Na wspomnianym terenie zaplanowano także miejsce pod usługi oświatowe:

Nowodębscy radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba obejmujący obszar położony w centrum pomiędzy potokiem Bystrzyk a ulicami Janusza Korczaka i księdza Henryka Łagockiego. To teren o powierzchni ponad 14 hektarów, na osiedlu Północ mówi zastępca burmistrza Nowej Dęby Zygmunt Żołądź: