Nowa Dęba: Budżet przyjęty

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Tegoroczny budżet Nowej Dęby na ostatniej sesji został przez radnych przyjęty jednogłośnie.
Ze stałych wydatków, najwięcej pieniędzy, bo aż 20 milionów zostanie przeznaczone na oświatę, przy dotacji z budżetu państwa w wysokości 10,5 miliona złotych. Gmina nie zapomina również o organizacjach pozarządowych:

Radni Nowej Dęby przyjęli budżet gminy na bieżący rok. Zakłada on dochody w kwocie 54,5 miliona złotych a wydatki o 840 tysięcy złotych wyższe. Powstały deficyt ma zostać przeznaczony na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Alfredówce.
Burmistrz Wiesław Ordon podkreśla, że kredyt ma zostać udzielony na bardzo preferencyjnych warunkach z możliwością częściowego umorzenia. Dzięki takiemu zabiegowi w zeszłym roku zadłużenie Nowej Dęby spadło o 700 tysięcy złotych.
Tegoroczny budżet ma gwarantować stabilizację w realizacji podstawowych zadań gminy a projekty i plany zagospodarowania, jakie w tym roku zostaną sfinansowane, mają przygotować samorząd do podjęcia ważnych przedsięwzięć rozwojowych w sferze społecznej, gospodarczej i mieszkalnictwa
W planie finansów miasta i gminy na 2015 rok aż 6,5 miliona złotych ma zostać przeznaczone na inwestycje: