Nisko: Szlachetna rada.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

A jest jeszcze komu pomagać, bo w Nisku do takiej pomocy wytypowanych zostało 17 rodzin potrzebujących. Są wśród nich zarówno rodziny wielodzietne jak i niepełnosprawni.
(Marta Górecka)
Burmistrz Niska Julian Ozimek poinformował, że i urząd gminy rozpoczął zbiórkę pieniędzy na ten cel

Niżańscy radni miejscy włączyli się w ogólnopolską akcję Szlachetnej Paczki. Na ostatniej sesji o akcji przypomniał przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku Waldemar Ślusarczyk, który zachęcał do kontynuacji zapoczątkowanej przez radę dwa lata temu tradycji