Nisko: Sześciolatki do oddziałów przedszkolnych

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dzieci w oddziale przedszkolnym maja nie mieć kontaktu z uczniami szkoły
podstawowej. Natomiast decyzja o posyłaniu 6-latków do oddziałów
przedszkolnych wynika z braku miejsc w przedszkolu. Bo w prawdzie liczba miejsc w przedszkolach wynosi 125, ale w związku kontynuacją pobytu w przedszkolach w tym roku do przedszkola ma szansę się dostać jedynie 39 nowych dzieci. Stąd władze Niska postanowiły te miejsca zarezerwować dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Zaś posłanie 6-latków do oddziałów przedszkolnych według władz Niska będzie miała jeszcze jedną korzyść.
Łatwiej będzie im potem iść do pierwszej klasy w tej samej szkole.
(Marta Górecka)
Zapewniała też, że oddział przedszkolny jest zwykłym przedszkolem:

Rada Miejska w Nisku przyjęła kryteria naboru do przedszkola. Szanse na miejsce w przedszkolu mają dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Natomiast dzieci sześcioletnie przyjmowane będą do oddziałów przedszkolnych, tak zwanych ‘zerowych’ w szkołach podstawowych. W związku z obawami rodziców zastępca burmistrza Niska Teresa Sułkowska tłumaczyła: