Nisko, Stalowa Wola: Starania o lądowisko.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Aby jednak ta inwestycja była możliwa, przychylność musiałaby się przerodzić w konkretne decyzje.
(Marta Górecka)
A to dlatego, że na początku października ma być ogłoszony termin składnia wniosków aplikacyjnych. Władze powiatu niżańskiego są zdania, że inwestycja nie jest zagrożona. Ale nie tylko Nisko stara się o lądowisko. Ścieżkę po pieniądze na ten cel wydeptuje też Stalowa Wola. Mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny

Trzysta tysięcy złotych – tyle powiat niżański zabezpieczył w budżecie na wykonanie dokumentacji budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przy niżańskim szpitalu. Mówił o tym starosta niżański Robert Bednarz podczas prezentacji pełniącego obowiązki dyrektora szpitala w Nisku Henryka Przybycienia, który zastąpił byłego już dyrektora Stanisława Krasnego. Ten podsumowując 12 lat swojej pracy przyznał, że władze powiatu i nowy dyrektor mocno muszą się sprężyć z przygotowywaniem dokumentacji i niezbędnych pozwoleń. Bo wprawdzie projekt budowy SOR-u i lądowiska w Nisku został wpisany na tak zwaną listę indykatywną, finansowaną ze środków ministerialnych, a więc niewynikającą z kontraktu wojewódzkiego, ale konieczne jest dotrzymanie terminów. A chętnych na te środki nie brakuje