Nisko: Ośrodek Kuratorski otwarty.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Właśnie do Ośrodka Kuratorskiego, by jeszcze dać im szanse.
(Marta Górecka)
Magdalena Orzechowska – Koczwara przyznała, ze pracownicy niżańskiego Ośrodka Kuratorskiego w Nisku są pełni zapału i wierzą, że pomysł się sprawdzi. W ośrodku dzieci będą pracować z terapeutami psychologiem, ma to być też bieżąca praca wychowawcza i pomoc w nauce. Obecny na otwarciu
niżańskiego ośrodka prezes Sądu Okręgowego Robert Pelewicz przyznał, że niżańska placówka jest pierwszą otwartą, ale w kolejce są następne, rusza Ośrodek Kuratorski w Tarnobrzegu a w planach jest jeszcze Stalowa Wola i Mielec:

Kierownik ośrodka liczy, że w pracę placówki z młodzieżą włączą się wolontariusze:

Otwarty został pierwszy Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Nisku.
Placówka ma służyć pracy z nieletnimi młodymi ludźmi, którzy z różnych powodów objęci zostali nadzorem kuratora. Dzięki swojemu opiekuńczo-wychowawczemu oraz resocjalizacyjno-terapeutycznemu charakterowi ma służyć poprawie zachowań takiej młodzieży, jej motywacji do dalszej nauki i kształtowania ich osobowości. Ośrodkiem kieruje kurator Magdalena Orzechowska– Koczwara: