Niedźwice: Dzień ekologiczny.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dzień ekologiczny nie jest jedynym takim przedsięwzięciem w szkole. Corocznie organizowany jest także Dzień Ziemi.
(Marcin Gabrek)
W trakcie krótkiej wycieczki dzieci poznały najważniejsze fakty dotyczące odnawialnych źródeł energii. W pobliskich Zbigniewicach działa bowiem wiatrak. Ważną częścią dnia były także spotkania poświęcone segregacji odpadów

Jak segregować odpady i czym jest energia odnawialna – dowiedzieli się uczniowie Szkoły podstawowej w Niedźwicach podczas 'Dnia ekologicznego'.
Chodzi o to, aby ważną wiedzę przekazać dzieciom w sposób atrakcyjny – mówi dyrektor szkoły Krzysztof Chmielowiec