Mieszkańcy Mielca mogą wnosić własne uwagi na temat zmian zagospodarowania przestrzennego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Najwięcej emocji towarzyszy zmianom terenów sportowo-rekreacyjnych Mielca, czyli osiedla Centrum. Swojego czasu zgłosiła się nawet jedna ze znanych firm konsultingowych, która chciała tam wybudować galerię handlową i nowy stadion. (Paweł Galek)

Uwagi, o których wspomina włodarz miasta, zostały naniesione w przypadku propozycji zmian terenów położonych nad Wisłoką.

Lada dzień w mieleckim magistracie do publicznego wglądu zostaną wyłożone wizje zmian przestrzennych zmian w rejonie ul. Kwiatkowskiego i na osiedlu Centrum. Chodzi o projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz planów przestrzennych, do których każdy mieszkaniec będzie mógł wnieść swoje uwagi. Prezydent Janusz Chodorowski zachęca do zapoznania się z projektami zmian na osiedlach.