Mielec: Znaczący wzrost wydatków bieżących.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dodajmy, że tegoroczny budżet miasta składa się ze 192 i pół miliona złotych dochodów i 239 milionów złotych wydatków. Po raz pierwszy od wielu lat planuje się deficyt, i to niemały, bo wynoszący blisko 46 i pół miliona złotych. Ma być on sfinansowany przez nadwyżki z lat ubiegłych i z zaciągniętego kredytu.
(pg)
Wydatki obejmują także inne inwestycje

Niepokój, bo wydatki bieżące z reguły powtarzają w następnych latach:

W tegorocznym budżecie Mielca nastąpił znaczący wzrost wydatków bieżących. Wynoszą one około 179 milionów złotych i są o ponad 19 milionów wyższe niż rok temu.
Mówi radny Bogdan Bieniek: