Mielec: Zapraszamy na IV Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Spotkanie odbędzie się 26 listopada o godzinie 16 w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego.
(Tomasz Łępa)
Podczas posiedzenia omówione zostaną również procedury i zasady przyjmowania zgłoszeń w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016

Samorządowe władze Powiatu Mieleckiego będą organizatorem kolejnego spotkania Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego – mówi wicestarosta Maria Napieracz.