Mielec: W oczekiwaniu na wyniki badań powietrza

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska od dawna wskazują, że w mieleckim powietrzu przekroczone są normy zanieczyszczenia pyłem PM10. W miejscowej atmosferze wykryto także formaldehyd, który może prowadzić do białaczki, uszkodzeń lub obrzęku płuc. Możliwe, że wpływa także na nowotwory dróg oddechowych.
pg
Oto odpowiedź wiceprezydenta miasta Tadeusza Siemka:

Pomiar zanieczyszczeń atmosfery, który wykonuje jedna z katowickich firm, ma być jednym z pierwszych kroków do tego, żeby Mielec mógł stać się miastem wolnym od szkodliwych pierwiastków.
Na ostatniej sesji Rady Miasta o wyniki tych badań zapytała radna Danuta Pazdro: