Mielec: Uchwała Rady Miasta zakwestionowana.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Do prezydenta Daniela Kozdęby trafiło już pismo z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, które informuje o wszczęciu procedury unieważnienia uchwały, wskazując, że narusza ona przepisy ustawy o samorządzie gminnym mówiące o kompetencjach rady.
(pg)
Projekt nie zawiera także stosownych analiz:

Służby wojewody podkarpackiej wszczęły procedurę zmierzającą do unieważnienia uchwały Rady Miasta w Mielcu w sprawie przejęcia pod zarząd magistratu dróg powiatowych na terenie Mielca.
Projekt zakwestionowali miejscy prawnicy, twierdząc, że jest on niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Opinię radcy prawnej Teresy Gacek w tej sprawie cytuje przewodniczący Rady Miasta Marian Kokoszka: