Mielec: U źródeł chrześcijaństwa.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wystawa czynna będzie do 20 maja w Centrum Wystawienniczym Domu Kultury SCK w Mielcu.
(Tomasz Łępa)
Ostrów Lednicki to jeden z ważniejszych grodów z czasów tworzenia się państwa Piastów. To tutaj Mieszko l zbudował swój pałac z książęcą kaplicą, którą wyposażył w urządzenia do chrztu (baseny).
Tutaj również wzniósł on kolejny sakralny obiekt – kościół pełniący (obok katedry w Poznaniu) funkcje grobowego kościoła dynastycznego.
Dostęp do tej książęcej i królewskiej rezydencji, bronionej potężnymi umocnieniami, możliwy był dzięki dwóm mostom (ponad 600 m długim).
Wyniki badań archeologicznych wskazują, że w przypałacowym kościele Mieszka l odbywały się ceremonie chrzcielne. Na wystawie można oglądać najstarszą staurotekę – przekazuje historyk i archeolog specjalizujący się w dziejach wczesnego średniowiecza, kulturze materialnej wczesnośredniowiecznej Polski oraz historii zakonu cysterskiego profesor doktor habilitowany Andrzej Marek Wyrwa:

W Mielcu można oglądać wystawę 'Ostrów Lednicki. U źródeł chrześcijaństwa w Polsce'. Wystawa przygotowana została z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski we współpracy z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
Mówi prezydent Mielca Daniel Kozdęba: