Mielec: Tym razem jest głos radnego Smacznego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Jak już informowaliśmy na naszej antenie Sąd Rejonowy w Mielcu wydał wyrok w sprawie publicznego oskarżenia radnego Marka Kamińskiego przez Józefa Smacznego o nieuzasadniony przejazd karetką z Mielca do Rzeszowa przez radnego. Sąd przyznał rację Markowi Kamińskiemu. Dziś do naszej redakcji zostało przesłane oświadczenie radnego Jozefa Smacznego, w którym czytamy:
'W związku z publikacją wypowiedzi Pana Marka Kamińskiego – wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego na stronie internetowej hejmielec .pl oraz na portalu społecznościowym Facebook o 'skazaniu ' mnie przez Sąd oświadczam , że ogłoszony w dniu 5 lipca 2018 r. Wyrok Sądu I instancji nie jest prawomocny. Liczne uchybienia i nieprawidłowości dostrzeżone w tym Wyroku zarówno przeze mnie , jak i przez mojego obrońcę podniesione zostaną w apelacji , którą rozstrzygał będzie Sąd odwoławczy.
Ponieważ do chwili prawomocności każdego, a więc i tego, orzeczenia sądowego obowiązuje zasada domniemania niewinności, przedmiotowa wypowiedź Pana Marka Kamińskiego narusza prawo.' Oświadczenie podpisał Józef Smaczny – radny Powiatu Mieleckiego
(Tomasz Łępa)