Mielec: Towarzystwa połączył opłatek

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Temat zwrotu bezprawnie zagrabionego majątku trafiał na wokandy sądów w Mielcu i Rzeszowie. Oparł się również o Sąd Najwyższy w Warszawie oraz organy administracji państwowej. Ostatecznie, decyzją z dnia 21 grudnia 2009 wydał Sąd Administracyjny w Warszawie. Wyrokiem Sądu Administracyjnego w Warszawie wydano decyzję stwierdzającą nieważność decyzji Wojewody Rzeszowskiego z dnia 5 marca 1949 roku w części dotyczącej przeznaczenia majątku po zlikwidowanym Towarzystwie Gimnastycznym 'Sokół” w Mielcu na rzecz Zarządu Miejskiego w Mielcu. W 2010 roku, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania, powrócono do pierwotnej, przedwojennej nazwy dodając rok założenia gniazda w Mielcu. Obecnie pełna nazwa brzmi: : Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 'Sokół” 1893 w Mielcu, którego nowe władze zarządu maja być powołane w tym roku.
(Tomasz Łępa)
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 'Sokół” zostało założone w 1893 roku. Naczelnym zadaniem Towarzystwa było propagowanie sportu oraz organizowanie życia narodowego i kulturalnego. W 1946 roku ówczesny Prezes Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół” Franciszek Kazana złożył wniosek o wpisanie Towarzystwa do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez mieleckie Starostwo.Wydano jednak decyzję odmowną. Konsekwencją odmowy, było podjęcie przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie procedury likwidacyjnej obejmującej przejęcie majątku Towarzystwa. Trzy lata później, w dniu 5 marca 1949 roku na mocy decyzji Wojewody Rzeszowskiego majątek został ostatecznie odebrany Towarzystwu i przekazany na rzecz Zarządu Miejskiego w Mielcu.
Reaktywowanie Towarzystwa było możliwe dopiero po zmianach politycznych w 1989 roku. Pierwszym sygnałem żywotności ruchu sokolego, było powołanie w 1992 roku, na bazie rozwiązanego klubu sportowego 'Tęcza”, Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół”. Towarzystwo to jednak nie zachowywało bezpośredniej ciągłości prawnej z Sokołem przedwojennym, między innymi dlatego, że powstało na bazie klubu sportowego 'Tęcza” i nie miało bezpośrednich korzeni w przedwojennym Towarzystwie.

W budynku Sokolni, przy ul. Sękowskiego miał miejsce historyczny opłatek mieleckich Sokoli – tak można nazwać spotkanie opłatkowe podczas, którego Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 'Sokół” 1893 w Mielcu , Towarzystwo Gimnastyczne Sokół i Odrodzone Towarzystwo Sokół, wyraziły chęć ponownego wspólnego działania w jednym miejscu i pod jednym szyldem – Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół” 1893 w Mielec- mówi jego prezes Tadeusz Tomczyk.