Mielec: TAK dla powołania spółki.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Umowa powołująca spółkę akcyjną będzie określać między innymi początkową liczbę akcjonariuszy i przysługującą im liczbę akcji oraz głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy.
(Tomasz Łępa)
Jednomyślnie członkowie Stowarzyszenia FKS Stal Mielec zdecydowali o rozpoczęciu procedur zmierzających do powołania spółki akcyjnej. Decyzja ta to jednak pierwszy krok. Teraz zarząd Klubu we współpracy z prawnikami będzie przygotowywał dokumenty określające zasady organizacji spółki akcyjnej. Mówi prezes FKS Stal Jacek Orłowski.