Mielec: Skromnie, ale od serca.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wsparcie finansowe otrzyma parafia: w Tuszowie Narodowym, Jaślanach, Chorzelowie, Padwi Narodowej, Gawłuszowicach, Sarnowie oraz parafia w Rzochowie i św. Mateusza w Mielcu.
(Tomasz Łępa)
Zarząd Powiatu Mieleckiego przyznał dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
W Starostwie Powiatowym zostały uroczyście podpisane umowy, na mocy których beneficjenci otrzymanych środków mogą już rozpocząć prace przy renowacji swoich zabytków. Mimo trudności ze znalezieniem środków, Zarząd Powiatu Mieleckiego wyasygnował łącznie 70 tysięcy złotych na ratowanie zabytków. Skromnie, ale od serca – powiedział starosta powiatu mieleckiego Zbigniew Tymuła.