Mielec: Sesja z wieloma punktami.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jeśli wszystko poszłoby z planem wybory do Rady Młodzieżowej odbyłyby się już na jesieni.
(Tomasz Łępa)
Powołanie Rady Młodzieżowej to kolejny projekt z jakim zmierzą się mieleccy radni. Rada Młodzieżowa ma składać się z 22 osób – uczniów mieleckich gimnazjów i szkół średnich i ma pełnić funkcję edukacyjną oraz konsultacyjną

Na wniosek złożony przez Mielecki Uniwersytetu III Wieku proponuje się utworzenie Rady Seniorów, która składać się będzie z 12 osób, wyłonionych podczas wyborów.

W Urzędzie Miejskim w Mielcu odbędzie się dzisiaj sesja rady miejskiej. W porządku obrad znajduje się m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mielca za rok 2014, udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Mielca z tytułu wykonania budżetu miasta Mielca za 2014 rok, uchwalenie 'Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2018” oraz podjęcie uchwał w sprawach: budżetu obywatelskiego miasta Mielca na 2016, powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej, powołania Mieleckiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu. Sprawa budżetu obywatelskiego już po raz drugi zawita na mieleckiej sesji – mówi wiceprezydent Mielca Jan Myśliwiec.