Mielec: Rozstrzygnięto ''Przeciągi Literackie''.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Konkurs miał charakter otwarty. Jego uczestnikiem mogła być każda osoba w wieku 15 – 20 lat, niezależnie od dorobku literackiego. Lista nagrodzonych znajduje się na stronie www.kultura.mielec.pl
(Tomasz Łępa)
O ''Przeciągach Literackich'' mówią jego uczestnicy

W jury konkursu zasiedli: Józef Baran – poeta, Piotr Durak – prozaik oraz Adam Ziemianin – poeta, który podkreśla wagę takich konkursów:

Ideą konkursu było zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności oraz popularyzowanie twórczości literackiej młodzieży.

Dom Kultury SCK w Mielcu był organizatorem imprezy pod hasłem 'Przeciągi Literackie', czyli konkurs na opowiadanie, wiersz lub inną krótką formę literacką. Tym razem konkurs przyjął formę ogólnopolską – mówi jego organizator Joanna Kruszyńska: