Mielec: Rozmawiano o mostach i rondach.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Podczas spotkania ustalono, że dokładnej analizie zostanie poddana koncepcja południowa polegająca na przedłużeniu ulicy Witosa i budowie mostu jej wysokości. Wariant ten jest bardziej ekonomiczny i zakłada wyburzenie mniejszej liczby budynków niż wariant północny.
Omawiane propozycje zostaną poddane dalszej analizie. Decyzja zostanie podjęta po uwzględnieniu m.in. badań potoków ruchu, przeprowadzeniu badań geologicznych, analizie środowiskowej, analizie skutków (przede wszystkim liczby wyburzeń) oraz konsultacji społecznych.
(Tomasz Łępa)
W dalszym ciągu rozpatrywane będą dwa warianty północny i południowy, ale z pewnymi modyfikacjami.
Północny opracowało starostwo przy współpracy z firmą Klotoida. Ta koncepcja niesie za sobą konieczność wyburzenia największej liczby, bo ośmiu, budynków.
Podczas spotkania padła propozycja, aby inwestycję według wariantu północnego podzielić na etapy i rozpocząć budowę drogi wraz z mostem od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza przez Złotniki i Wisłokę do drogi wojewódzkiej nr 983.
Ukończenie tego etapu ma już przynieść wymierne korzyści w odciążeniu ruchu z Mielca.
Marszałek Władysław Ortyl podtrzymał deklarację budowy dwóch rond w Woli Mieleckiej:

Koncepcje lokalizacji nowej przeprawy przez Wisłokę wraz z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej były tematem spotkania marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla, członka zarządu Bogdana Romaniuka oraz urzędników z Departamentu Dróg i Transportu Publicznego z samorządowcami z powiatu mieleckiego.
Omówiono dotychczasowe plany związane z tą inwestycją oraz wnioski płynące z pierwszego spotkania informacyjnego, które w zorganizowano w Mielcu. Przedstawiono także modyfikacje dotychczas rozpatrywanych rozwiązań.
Mówi wójt gminy Mielec Kazimierz Gacek: