Mielec: Przyjaźń dla rodziny.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Rodzinie ma wskazywać wyborcom kandydatów do samorządu lokalnego, którzy publicznie zadeklarują stosowanie zasad ujętych w Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie. Kandydaci zobowiązują się do podejmowania konkretnych działań wypływających z tych zasad. W ramach akcji społecznej 'Rodzina ma głos!” Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny oraz organizacje i środowiska lokalne z ponad 120 miast – będą zachęcali wyborców do czynnego udziału w listopadowych wyborach samorządowych i dokonania świadomego wyboru. Będą promowali również, pomocny w ocenie i wyborze właściwych kandydatów, DEKALOG Samorządowca przyjaznego rodzinie.
(Tomasz Łępa)
Mówił Tomasz Leyko z Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto certyfikaty otrzymali: Maria Napieracz – kandydatka na burmistrza Radomyśla Wielkiego, Andrzej Głaz – kandydat na wójta Gminy Tuszów Narodowy, Jacek Kopacz – kandydat na radnego Rady Powiatu Mieleckiego Andrzej Jarosz – kandydat na radnego Rady Gminy Borowa, Dawid Uzar – kandydat na radnego Rady Powiatu Mieleckiego, Marta Kieraś – kandydatka na radną Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim oraz Józef Piątek – kandydat na wójta Gminy Mielec.

Podczas uroczystego wojewódzkiego spotkania zorganizowanego przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej 'Rodzina ma głos!” kandydatom do różnych szczebli samorządu z powiatu mieleckiego wręczone zostały certyfikaty 'Kandydata Przyjaznego Rodzinie”.
Certyfikat Kandydata Przyjaznego Rodzinie otrzymał między innymi Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego