Mielec: Przygotowują tereny pod nowe osiedla.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Obecnie teren Mielca zamieszkuje około 63 tysięcy mieszkańców.
pg
Celem jest przygotowanie terenów dla około 20 tysięcy ludzi:

Mielecki magistrat przygotowuje teren pod nowe osiedla. Ich lokalizacja to blisko 100 hektarów terenów, które położone są z jednej strony między ulicą Powstańców Warszawy a torami kolejowymi, z drugiej zaś – między ulicą Krańcową i ulicą Szarych Szeregów.
Mówi naczelnik Wydziału Urbanistyki w mieleckim magistracie
Waldemar Wiącek: