Mielec: Prawie Śluby Panieńskie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jak tłumaczą pomysłodawcy przedsięwzięcia, do tej pory mielecka KANA zajmowała się głównie edukacją bezrobotnych oraz młodzieży mającej utrudniony start w dorosłe życie, bo pochodzącej z rodzin niezamożnych. Postanowiono więc 'uzupełnić” działalność Centrum o wymiar duchowy, po to by kształtować charakter i ducha młodych ludzi, a także nadawać im świadomość obywatelską, świadomość lokalnych dziejów i kultury. Kształtowanie bowiem takich postaw, zwłaszcza w młodym pokoleniu, wiąże się z zaangażowaniem i aktywnym uczestnictwem w realizacji rozmaitych przedsięwzięć i projektów, z wyzwalaniem pasji i postawy twórczej. Stąd właśnie pomysł na wystawienie sztuki Fredry w KANIE. Całe przedsięwzięcie dofinansowane zostało z budżetu Województwa Podkarpackiego. Rozpoczęcie spektaklu w mieleckiej Kanie o godzinie 17.00
(Tomasz Łępa)
W czwartek na scenie Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu, zostanie wystawiona sztuka 'Prawie Śluby Panieńskie” na podstawie znanej komedii Aleksandra Fredry.
Reżyserem spektaklu jest Marek Rębacz. Mówi autor wniosku i koordynator projektu Grzegorz Kruszyński.