Mielec: Praktyczne informacje dla mieszkańców gminy Radomyśl Wielki

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Od kwietnia wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokojach 4, 5, 6 na parterze, lub wysłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 32, Radomyśl Wielki (Tomasz Łepa)

W przypadku, kiedy wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP może złożyć wniosek elektronicznie za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS lub banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną spełniające określone wymogi:

1 kwietnia wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zwana popularnie Programem 'Rodzina 500+'. Jego realizatorem dla mieszkańców radomyskiej gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim. Mówi kierownik placówki, Bożena Zaskalska: