Mielec: Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Nowo powołana rada zaczęłaby swą działalność we wrześniu.
(Tomasz Łępa)
Dlatego też celem spotkania jest wytypowanie do rady sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność na terenie powiatu:

.
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego ma wspomagać starostwo powiatowe we współpracy z organizacjami pozarządowymi:

Władze powiatu mieleckiego będą organizatorami I Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych, na którym odbędą się wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego.
Mówi wicestarosta mielecki Maria Napieracz: