Mielec: Powiat mielecki nagrodzony w ogólnopolskim konkursie Samorząd Równych Szans.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W samym 2015 roku w projekcie objęto wsparciem 97 osób niepełnosprawnych. Najpierw swój udział rozpoczęła pierwsza grupa 60 Beneficjentów Ostatecznych. Natomiast w maju 2015 roku – po uzyskaniu informacji o możliwości przedłużenia realizacji projektu i podjęciu działań przez Zarząd Powiatu Mieleckiego – PCPR w Mielcu objęło wsparciem nową grupę 37 odbiorców projektu.
(Tomasz Łępa)
Projekt systemowy 'Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu od 2008 roku. W sumie wsparciem objęto 1011 osób (w tym osoby niepełnosprawne – m.in. niewidome i głuchonieme, poruszające się na wózkach inwalidzkich, rodziny marginalizowane, kobiety doznające przemocy oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i rodzin zastępczych).

Powiat Mielecki został laureatem VII edycji konkursu Samorząd Równych Szans za projekt: Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim. Projekt znalazł się w gronie najlepszych praktyk, nagrodzonych nagrodą główną: statuetką Samorządu Równych Szans 2015. Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce w Krakowie. Nagrodę w imieniu Zarządu Powiatu Mieleckiego odebrała Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Maria Napieracz.