Mielec: Podsumowano projekt Erazmus PLUS.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Głównym celem projektu było wykorzystywanie przez jego uczestników wiedzy teoretycznej w praktyce oraz nauka języków obcych.
Na realizację projektu otrzymano prawie 50 tys euro.
(Tomasz Łępa)
O projekcie mówią sami jego uczestnicy.

Wyjazd poprzedziły intensywne przygotowania obejmujące naukę języka niemieckiego w gastronomii i wykłady o kulturze krajów niemieckojęzycznych, warsztaty o kompetencjach społecznych oraz spotkanie mentalne z partnerem niemieckim, który gościł na podsumowaniu projektu w mieleckiej szkole.

Dla wielu uczniów z placówki szkolnej była to pierwsza taka praktyka.

Podsumowano projekt Erasmus Plus 'Wiedza teoretyczna nie jest wszystkim – ucz się i pracuj na poziomie europejskim!', który był adresowany do uczniów Technikum nr 3 Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
W ramach projektu zorganizowano w niemieckich hotelach praktyki zawodowe dla dwóch dziesięcioosobowych grup uczniów.