Mielec: Owocna współpraca Elektryka z niemiecką szkołą w Elmshorn.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Zespół Szkół imienia prof. Janusza Groszkowskiego nawiązał współpracę z niemiecką szkołą zawodową w Elmshorn poprzez uczestnictwo w międzynarodowym projekcie. Projekt ten został zrealizowany w ramach programu 'Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”. Projekt ten umożliwił odbycie stażu zagranicznego 12 uczniom Zespołu Szkół imienia prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w zawodzie technik elektronik oraz technik elektryk. Podobnie jak mielecka placówka, szkoła w Elmshorn kształci młodzież w wielu atrakcyjnych zawodach. Obecnie prym wiodą profile informatyczne, telekomunikacyjne i elektrotechniczne. Niemiecka młodzież może również zdobywać wiedzę w dziedzinie gastronomii, hotelarstwa, handlu, ekonomii, ciesielstwa, technologii metalu, rolnictwa, a nawet florystyki. Obecnie współpraca między placówkami wybiega poza ramy projektu. Szkoła w Elmshorn nieodpłatnie przekazała zestawy do ćwiczeń programowania sterowników PLC dla uczniów Zespołu Szkół w Mielcu. Do szkoły trafił sprzęt o łącznej wartości kilkunastu tysięcy złotych, taki jak: sterowniki S7 300, falowniki ALTIVAR 16, oscyloskopy, generatory przebiegów sinusoidalnych, mierniki zniekształceń nieliniowych, mostki RLC, programatory do sterowników PLC. Otrzymane pomoce dydaktyczne i urządzenia umożliwią praktyczne doskonalenie kwalifikacji w zawodzie technik elektronik, technik elektryk, monter mechatronik i technik mechatronik co przyczyni się do zwiększenia szans i konkurencyjności absolwentów szkoły na krajowym i europejskim rynku pracy. We wrześniu z trzydniową wizytą po raz kolejny przyjedzie młodzież wraz z opiekunami z Elmshorn.
(Tomasz Łępa)