Mielec: Odnawialne źródła energii

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Program Ograniczenia Niskiej Emisji podlegać będzie głosowaniu przez radę miejską w Mielcu jeszcze w tym roku.
(Tomasz Łępa)
W urzędzie miejskim w Mielcu trwają prace nad powstaniem programu ograniczenia niskiej emisji. W ramach tej inicjatywy będą rozpatrywane wnioski i zapytania mieszkańców dotyczące dofinansowania inwestycji opisanych w programie: termomodernizacja budynków mieszkalnych, wymiany starych kotłów o niskiej sprawności czy też zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii: