Mielec: Nowy dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Od maja stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu pełnić będzie Beata Kardyś. Specyfikę pracy jednostki Beata Kardyś poznała pracując w PCPR od 17 lat. Na stanowisku dyrektora zastąpiła ona Barbarę Wdowiarz, która kierowała placówką od 1999r.,a obecnie odeszła na emeryturę. – Życzę, by nadchodzący czas był dla pani oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu okresem wykorzystanych szans i spełnionych nadziei, a wszystkie programowe zamiary i założenia spotkały przyjazne środowisko dla ich wypełnienia – powiedział starosta Zbigniew Tymuła. Dyrektor Kardyś dziękując za zaufanie, którym została obdarzona, jednocześnie wyraziła nadzieję współpracy we wszystkich sprawach ważnych dla powiatu mieleckiego i jego mieszkańców. (Tomasz Łępa)