Mielec: Nikt nie zna powodu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Jak czytamy w oświadczeniu wydanym przez Urząd Miejski w Mielcu – Informacja przedstawiciela firmy zaangażowanej do monitorowania stanu powietrza w Mielcu była nader zaskakująca, ponieważ jeszcze w ostatnich dniach przedstawiciele obu stron zapewniali o gotowości do realizacji kontroli.
(Tomasz Łepa)
Mieszkańcy miasta zastanawiają się czy nie ingerowała w tą sytuacje firma Kronospan:

Przypomnijmy Urząd Miejski, działając na podstawie porozumienia z firmą Kronospan, wyłonił podmiot, który miał się zająć wykonywaniem pomiarów poziomu zanieczyszczeń powietrza. W związku z tym 21 marca podpisano umowę z firmą Ekonorm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w ramach której powierzono firmie wykonywanie pomiarów zanieczyszczeń w spółce Kronospan na emitorze E5 zainstalowanym w suszarni linii
przeznaczonej do produkcji płyt wiórowych:

Firma Ekonorm, która została wyłoniona przez urząd miejski w Mielcu do prowadzenia niezapowiedzianych kontroli instalacji przemysłowych we firmie Kronospan z nieznanych bliżej powodów odmówiła realizacji działań. Tym samym odstąpiła od umowy z miastem. Mówi prezydent Mielca , Daniel Kozdeba: