Mielec: Nie ma zagrożenia.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Poziom wód głównych rzek województwa podkarpackiego układa się w strefie stanów wysokich, miejscami w strefie stanów średnich.
Obserwuje się tendencję spadkową.
Fala wezbraniowa na Sanie przemieszcza się poniżej Niska do ujścia. Natomiast na Wiśle fala wezbraniowa przechodzi w rejonie Sandomierza.
Aktualnie stany ostrzegawcze są przekroczone:
w Radomyślu nadSanem – rz. San o 11 cm (tendencja wzrostowa), w Kole – rzeka Wisła o 63 cm (tendencja spadkowa) i w Sandomierzu – rzeka Wisła o 63 cm (tendencja wzrostowa)
(Tomasz Łępa)
Teraz nie ma zagrożenia powodziowego.

Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Mielca i powiatu zostało odwołane. Kilkadziesiąt godzin wcześniej poziom wody na Wisłoce przekroczył stany ostrzegawcze.
Mówi Krzysztof Urbański z Urzędu Miasta Mielca: