Mielec: Na pograniczu Karpat.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Spotkanie pod tytułem 'Muzealne opowieści: Kultura materialna i duchowa Karpat na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim” odbędzie się w Jadernówce o godzinie 18.
(Tomasz Łepa)
Mielecka Jadernówka zaprasza dzisiaj na spotkanie z Robertem Bańkoszem – przewodnikiem bieszczadzkim oraz znawcą kultury grup etnicznych zamieszkujących na terenach Polski, głównie z terenu pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Podczas spotkania przedstawiony zostanie również album zatytułowany 'Karpacki świat Bojków i Łemków” z fotografiami Romana Reinfussa: