Mielec: My jesteśmy jego autorami.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Największy wydatek powiatu stanowi niezmiennie edukacja, to kwota 59 mln zł. Polityka i pomoc społeczna to 16 mln zł, administracje publiczna – 12 mln zł, transport i łączność – 8 mln zł, bezpieczeństwo publiczne 7 mln zł oraz ochrona zdrowia – 4 mln zł. Pozostała działalność taka jak rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, obrona narodowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna to wydatek 8 mln zł.
(Tomasz Łepa)
Wśród kluczowych inwestycji zaplanowanych na 2016 rok znalazły się: przebudowa i wyposażenie warsztatów zawodowych i wymiana źródła ciepła oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej przy Zespole Szkół im. Groszkowskiego, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu boisk o sztucznej nawierzchni na terenach Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu czy też opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych:

Blisko 116 mln złotych, na taką kwotę starostwo powiatowe w Mielcu zaplanowało wydatki w swoim budżecie na 2016 rok. Dochody powiatu zaplanowane zostały na kwotę ponad 115 mln Deficyt wyniósł 800 tys. zł. Największym źródłem dochodów jest subwencja opiewająca na kwotę ponad 60 mln zł. Mówi wice starosta mielecki Maria
Napieracz: