Mielec: Mówili o powietrzu i nie tylko.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Zarząd Firmy Kronospan zadeklarował, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni zorganizuje spotkanie dla mieszkańców osiedla Mościska, które sąsiaduje z fabryką.
(tł)
Sprawy jakości powietrza i prosperowania firmy Kronospan w Mielcu, będą poruszane podczas najbliższej sesji jaka odbędzie się w piątek dlatego też, jak dodaje Konrad Skiba, każdy z mieszkańców może wyrazić podczas niej swoje stanowisko.

Jak mówi prezydent Mielca Daniel Kozdęba trzeba jak najszybciej przeprowadzić proces, który uwidoczni szereg działań jakie planuje firma Kronospan i jakie to będzie miało skutki dla miasta i mieszkańców.

Innego zdania jest mieszkaniec tego osiedla, Konrad Skiba.

Inwestycja ta ma wpłynąć korzystnie m.in. na życie mieszkańców osiedla Mościska, które sąsiaduje z fabryką.

W mieleckim magistracie odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Mielcu z przedstawicielami firmy Kronospan Mielec, którzy przedstawili radnym miejskim plany inwestycyjne firmy.
Zgodnie z nowymi wymaganiami środowiskowymi Kronospan Mielec podobnie, jak inne przedsiębiorstwa grupy Kronospan, przygotowuje się do dostosowania instalacji produkcyjnych w swoich zakładach do nowych wymogów zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska oraz do wprowadzenia najlepszych dostępnych technik.
Pierwszym etapem powyższych działań będzie inwestycja w budowę w mieleckim zakładzie nowej wytwornicy ciepła technologicznego, wyposażonej w elektrofiltr.
Mówi Tomasz Jańczak, dyrektor w mieleckich zakładach Kronospanu.