Mielec: Mielec będzie starał się o dofinansowanie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wnioskodawcy mogą wnosić zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej w zakresie dokonanej przez komisję oceny merytorycznej wniosków do 15 grudnia.
(Tomasz Łępa)
Na liście rankingowej dofinansowania znalazły się inwestycje z Kolbuszowej, Dębicy, Stalowej Woli, a także z Mielca. Jest nią przebudowa ulicy Jagiellończyka i Padykuły w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wojewoda podkarpacki ogłosił wstępną listę rankingową zadań powiatowych i gminnych proponowanych przez samorządy do realizacji w ramach 'Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Komisja oceniła merytorycznie 103 wnioski tłumaczy dyrektor Wydziału Infrastruktury z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Monika Barszcz-Chodkowska