Mielec: Ławnicy z gminy Radomyśl Wielki.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Radni Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim wybrali ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu, w tym Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu ustaliło dla gminy Radomyśl Wielki liczbę sześciu ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu, w tym trzech do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W ustawowym terminie do 30 czerwca do Rady Miejskiej wpłynęło pięć zgłoszeń kandydatów. Dwóch dokonał Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu, a trzech grupy 50 obywateli radomyskiej gminy. Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników po zapoznaniu się z dokumentacją wszystkich kandydatów, ich deklaracjami, a także informacjami Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie stwierdził, że wszyscy spełniają wymogi określone w ustawie i pozytywnie zaopiniował kandydatury: Agnieszki Lazur z Partyni, Krzysztofa Kopacza z Radomyśla Wielkiego, Kazimierza Krężla ze Zdziarca na ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu, a także Władysława Walasa z Dulczy Małej i Wandy Janeczek z Radomyśla Wielkiego na ławników do Sądu Pracy.
Kandydaci na ławników musieli jeszcze uzyskać poparcie większości radnych Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim. W trakcie ostatniej sesji podczas tajnego głosowania poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Agnieszka Lazur – 14, Krzysztof Kopacz – 13, Kazimierz Krężel – 15, Władysław Walas – 15, Wanda Janeczek – 14. Tak więc wszyscy uzyskali wymaganą większość głosów i będą pełnić swe funkcje w latach 2016-2019.
(Tomasz Łępa)