Mielec: Kronospan wychodzi naprzeciw mieszkańcom Mościsk.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W celu określenia głównych źródeł i dróg przenoszenia hałasu wykorzystana została zaawansowana technologicznie kamera akustyczna o wysokiej rozdzielczości, wyposażona w 40 specjalistycznych mikrofonów oraz kamerę optyczną. Zapewnione przez zespół akustyków niezbędne oprogramowanie oraz odpowiednie procedury obliczeniowe gwarantują dokładne opracowanie wyników.
Podjęte działania mają prowadzić do zainstalowania zabezpieczeń akustycznych dla tych źródeł, które znacząco wpływają na emisję hałasu, czyli jego oddziaływanie na okoliczne tereny.
(Tomasz Łępa)
Akustycy z niezależnej firmy zajmującej się tego typu zagadnieniami przeprowadzili analizę źródeł oraz rozprzestrzeniania się hałasu na terenie mieleckiego zakładu i na terenie przyległym.
Zostały także wykonane specjalistyczne pomiary poziomu dźwięku z tych źródeł w celu sporządzenia mapy akustycznej zakładu i okolicy najbardziej narażonej na skutki głośnej produkcji:

'Kronospan Mielec' zlecił zewnętrznej firmie badania związane z rozprzestrzenianiem się hałasu na terenie i w okolicy zakładu w Mielcu.
Badania przeprowadzone przez akustyków przy użyciu specjalistycznego sprzętu pozwolą na wybór odpowiednich metod redukcji hałasu. Jest to pierwszy krok w kierunku zmniejszenia uciążliwości zgłoszonych przez mieszkańców.
Mówi Beata Rafało z firmy 'Kronospan':