Mielec: Konsultacje społeczne.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dodatkowo też wszystkich zainteresowanych Mielczan, urząd miejski zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu otwartym w dniu 3 grudnia o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mielcu, podczas którego zaprezentowana zostanie Strategia oraz zebrane zostaną uwagi i opinie mieszkańców.
(Tomasz Łępa)
Do 11 grudnia mieszkańcy Mielca mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca. Strategia Rozwoju nie jest zwykłym dokumentem – jest to plan działania, który ma służyć lokalnemu samorządowi do opracowywania działań rozwojowych. Dlatego też tak istotne jest zebranie opinii i uwag mieszkańców miasta – mówi prezydent Mielca, Daniel Kozdęba: