Mielec: Kampania '16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet'.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Kampania ma na celu eliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć poprzez budowanie świadomości o tym, że stanowi ona pogwałcenie praw człowieka. Celem kampanii jest również uświadomienie społeczeństwom z różnych krajów jak ważny jest męski głos solidarności z ofiarami oraz wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu w kwestii przemocy wobec kobiet. Kampania skupia się na symbolice 'Białej Wstążki', która przypięta przez mężczyznę oznacza deklarację nie tylko wyrzeczenia się stosowania przemocy, ale także reagowania, gdy jest się jej świadkiem.
(Tomasz Łępa)
Do 10 grudnia będą trwały obchody międzynarodowej kampanii zatytułowanej '16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet'. Okres w jakim realizowana jest akcja ma wymiar symboliczny i podkreślać ma związek między przemocą wobec kobiet, a naruszeniem praw człowieka. Dlatego jej inicjatorki wybrały dni między 25 listopada, który jest Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia, czyli Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. O problemie przemocy w Mielcu mówi Urszula Chmura z Komendy Policji w Mielcu.